Sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND và LĐLĐ thành phố

Sáng ngày 6.3, UBND thành phố và LĐLĐ thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2018.

Hội nghị đã đề ra chương trình phối hợp năm 2019- Ảnh: Quốc Hải

Năm qua, UBND và LĐLĐ thành phố đã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo đúng nội dung Quy chế và Chương trình phối hợp. Nhiều nội dung mới trong công tác phối hợp đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả như: các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, về phòng chống tác hại thuốc lá. Công tác phối hợp vận động doanh nghiệp thành lập công đoàn và thực hiện nghị định 191 của CP được tăng cường và đạt kết quả tốt. Tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia quản lý nhà nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, pháp luật, công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, các CĐCS và lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố vươn lên xếp vị thứ Nhất toàn tỉnh năm 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: “Việc phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định 60/NĐ/CP đạt kết quả chưa cao, số lượng doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo quy định còn thấp. Việc đôn đốc, nhắc nhở vẫn chưa thường xuyên, việc áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật về lao động về trích nộp kinh phí công đoàn chưa được áp dụng nhiều nên hiệu quả công tác vận động hiệu quả còn hạn chế. Công tác phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đánh giá việc thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa 2 cơ quan chưa được thực hiện do bị chi phối bởi công việc chuyên môn”.

Năm 2019, LĐLĐ phối hợp với UBND thành phố tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa công đoàn với người sử dụng lao động; phối hợp chỉ đạo các cấp chính quyền và công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt và chủ động dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng công nhân viên chức lao động, từ đó chủ động đề xuất với các cấp, ngành xử lý tốt các vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị. Hai đơn vị tăng cường các hoạt động chăm lo CNLĐ với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *