Sơ kết 2 năm “xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”

Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố vừa sơ kết 2 năm triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn thành phố (2013 – 2015).

Từ lễ phát động điểm tại thôn Trà Quế (xã Cẩm Hà) vào tháng 4/2013, đến nay đã có 16 khu dân cư (thuộc 3 xã đất liền), trong đó xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà đã hoàn thành dứt điểm việc tổ chức lễ phát động và triển khai vận động. Sau lễ phát động, UBMT các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo mô hình “5 đoàn kết – 3 trong sạch”.

Ông Lê Chơi- Chủ tịch UBMT thành phố phát biểu khai mạc hội nghị- Ảnh: Đỗ Huấn

Với nhiều hoạt động thiết thực, chương trình cụ thể, các cấp Mặt trận đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia thực hiện tại khu dân cư và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề ra. Hiện nay, Cẩm Thanh và Cẩm Hà, mỗi địa phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, Tân Hiệp hoàn thành 13 tiêu chí, Cẩm Kim 11 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm nay, 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà sẽ hoàn thành bộ tiêu chí Nông thôn mới quốc gia.

Đỗ Huấn