Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa X

Ngày 8/4, HĐND thành phố khóa X tiến hành kỳ họp thứ 16 tại hội trường Trung tâm BDCT thành phố để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố, kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, công tác chấp hành, điều hành của UBND, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMT TQVN thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016 và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kiều Cư – Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, đây là kỳ họp cuối cùng nên có ý nghĩa rất quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. Báo cáo cho biết, HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2011 – 2016) có 30 đại biểu do cử tri địa phương bầu ra, trong đó có 7 đại biểu nữ, số lượng được phân bổ khá đồng đều ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo cơ cấu hợp lý nên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

HĐND thành phố khóa X đã thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch Cù Lao Chàm đến năm 2020, tầm nhìn 2025- Ảnh: Đỗ Huấn

Tính đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 16 kỳ họp, biểu quyết thông qua và ban hành 114 nghị quyết trên các lĩnh vực KTXH, QPAN, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh, trong đó có các nghị quyết chuyên đề về: chương trình phát triển du lịch xã đảo Tân Hiệp đến 2015, định hướng đến năm 2020; về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền đến năm 2016; về tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố đến năm 2016. Ngoài ra, HĐND còn thông qua nghị quyết về việc đề nghị tỉnh xem xét phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hội An đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Hoạt động của Thường trực, 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đạt kết quả đáng kể, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, thể hiện rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Mối quan hệ giữa HĐND với UBMT TQVN, các đoàn thể chính trị xã hội, với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố thường xuyên được tăng cường, bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và tạo được sức mạnh tổng hợp.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 được khen thưởng- Ảnh: Đỗ Huấn

Về hoạt động chấp hành, điều hành của UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016, báo cáo do ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày cho biết, kết quả đạt được rất tích cực. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đạt hiệu quả cao nhờ tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt, nhạy bén, trách nhiệm vai trò của từng thành viên UBND ngày càng được nâng lên. Mối quan hệ công tác giữa UBND và Thường trực HĐND được thực hiện tốt theo quy chế đề ra. Trong 5 năm qua, hầu hết các chỉ tiêu về KTXH, QPAN do UBND tỉnh giao và của Thành ủy, HĐND thành phố đề ra đều được chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, 23 nghị quyết chuyên đề do HĐND thành phố khóa IX và khóa X ban hành đã và đang được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiều nghị quyết mang lại hiệu quả hết sức thiết thực như nghị quyết về hỗ trợ xóa nhà tạm, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách khó khăn và hộ nghèo, về xây dựng Hội An – TP văn hóa, về định hướng đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành GD-ĐT, về thực hiện các chương trình nông nghiệp – nông dân – nông thôn, hỗ trợ phát triển CN-TTCN, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giữ vững ANCT – TTATXH… đã góp phần đem lại những chuyển biến tích cực và ý nghĩa trong đời sống xã hội ở thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân về công tác xét xử, của Viện trưởng Viện KSND thành phố về công tác kiểm sát, của Chủ tịch UBMT về công tác tham gia xây dựng chính quyền và thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp, tiến hành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ qua.

Đỗ Huấn