Hội An: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đến nay, UBND thành phố Hội An đã ban hành Quyết định thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 6 đơn vị bầu cử cấp thành phố với thành phần và số lượng thành viên Ban bầu cử đảm bảo đúng theo quy định.

Toàn thành phố có 77 thôn-khối phố, tuy nhiên, do số lượng cử tri nhiều và điều kiện của một số địa phương khác nhau nên UBND thành phố cũng đã phê chuẩn 82 khu vực bỏ phiếu tại các xã – phường.

Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMTTQVN thành phố – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội An cho biết: “Sau khi tổ chức xong 2 bước hiệp thương và tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác của các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI và HĐND các xã-phường nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả cho thấy các đại biểu ứng cử đảm bảo cơ cấu và thành phần”.

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri khối An Tân – Phường Cẩm An- Ảnh: Phan Sơn

Ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thành phố có 63 vị, có 62 vị do cơ quan, đơn vị giới thiệu và 1 vị tự ứng cử, trong đó nữ 25 vị – chiếm hơn 39%, trẻ dưới 35 tuổi 14 vị – hơn 22% và ngoài Đảng có 6 vị chiếm gần 10%.

Ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã-phường có 668 vị, trong đó ứng cử viên là nữ có 243 vị, chiếm hơn 36%, trẻ dưới 35 tuổi có 228 vị, 34% và ngoài Đảng có 168 vị, chiếm hơn 25%.

Hiện Ủy ban Bầu cử thành phố và các xã – phường tại Hội An đang chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ tới.

Uỷ ban Bầu cử thành phố cũng đã thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền tại địa phương. Từ nay đến ngày 22 tháng 5 sẽ triển khai tuyên truyền đa dạng các hình thức như phát hành tài liệu, tập huấn, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng kịch bản văn nghệ thông tin, xe lưu động và cổ động trực qua theo 3 đợt: Đợt 1 từ nay đến ngày 15/4, đợt 2 từ 16/4 đến 21/5 và đợt 3 từ 22/5 đến ngày 10/6.

Ngay từ ngày 15/3, Đài TT-TH TP. Hội An đã xây dựng Tiết mục “Bầu cử đại biểu QH và HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân” với thời lượng từ 7-10 phút và từ ngày 12/5 sẽ tiếp tục phát sóng Tiết mục “Tiến tới ngày bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” với thời lượng từ 5 đến 7 phút phát trong các chương trình Thời sự – Chuyên mục hằng ngày.

Quốc Hải