Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính tại Hội An

Thành ủy Hội An vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính trị tại TP. Lớp học có 70 đảng viên đang công tác tại các cơ quan đơn vị xã phường, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia học tập.

Trong thời gian 6 tháng, Trường Chính trị tỉnh sẽ truyền đạt về những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng; Mặt trận, đoàn thể…

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng- Ảnh: Minh Anh

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh lớp học lần này là những đảng viên ưu tú, cán bộ dự nguồn của các tổ chức cơ sở đảng trực Đảng bộ thành phố; đồng thời cũng là cơ hội để cán bộ, công chức nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Lê Hiền