Hội Nông dân xã Cẩm Thanh tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Ngày 7.12, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo UBND xã và Hội Nông dân xã Cẩm Thanh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp Hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội các cấp nên tạo được sự đồng thuận cao trong nông dân về ý thức chấp hành, tích cực tham gia các chương trình phát triển KTXH tại địa phương.
Trong năm, Hội đã phát triển thêm 20 hội viên mới, nâng số lượng hội viên đạt gần 1.100 người. Các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, trồng rau hữu cơ, thu gom rác trên sông… được củng cố và ổn định tổ chức. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ… được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả. Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thành phố tạo điều kiện cho 189 hộ nông dân (chia thành 4 tổ) được vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hiện đạt hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn đề nghị Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho 10 hộ gia đình hội viên vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn dự án nuôi trồng thủy sản. Các hoạt động vận động hội viên tham gia phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ QPAN cũng được các cấp Hội Nông dân xã Cẩm Thanh chú trọng triển khai với nhiều mô hình sáng tạo, tự quản ở cộng đồng dân cư.
Kết quả cuối năm, có 975 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 100% và 1.267 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa, chiếm 98%.
Tại hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp đối với địa phương.

ĐỖ HUẤN