Hội Nông dân xã Cẩm Thanh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 21/3, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiến hành tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Cẩm Thanh có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH của địa phương. Hội đã kết nạp được 90 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 1097 hội viên, thành lập được 8 Tổ Hội nghề nghiệp, 2 tổ hợp tác và ra mắt 6 tổ nông dân bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu tăng lên đáng kể hằng năm. Những mô hình sản xuất kinh doanh mới theo hướng đa ngành đa nghề, thay đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch ở rừng dừa Bảy mẫu cũng như trong nội vùng xã Cẩm Thanh, tạo ra nhiều sản phẩm mang tính bền vững, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, của du khách đã mang lại hiệu quả cao.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh thay mặt lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh đã tín chấp và giải ngân hơn 7,9 tỷ đồng cho 101 hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và các nguồn quỹ khác để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, vượt khó và có cuộc sống khá hơn. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội cũng đã vận động nông dân hiến dất, góp tiền và công sức duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng; giám sát xây dựng hơn 3,5km đường bê tông, làm mới hơn 3km kênh mương nội đồng, duy trì hoạt động có hiệu quả Tổ bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trườmg trên đồng ruộng cũng như tại địa bàn dân cư…

Với những nỗ lực và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hằng năm Hội Nông dân xã Cẩm Thanh và 6 chi hội thôn đều đạt vững mạnh, xuất sắc, được Hội Nông dân và chính quyền cấp trên khen thưởng…

BCH Hội Nông dân xã Cẩm Thanh khóa mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt và tuyên hứa tại Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cẩm Thanh lần thứ XII đã thống nhất bầu BCH nhiệm kỳ 2-23 – 2028 gồm 13 thành viên và đoàn đại biểu tham dự ĐHĐB Hội Nông dân thành phố với 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết (không tính 1 đại biểu đương nhiên).

ĐỖ HUẤN