Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hội An khóa XVII

Hôm nay (ngày 18/7), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp  6 tháng còn lại của năm 2018 đồng thời sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 17 giữa nhiệm kỳ 2015- 2020 và đánh giá kết quả 9 năm thực hiện Đề án xây dựng Hội An Thành phố  sinh thái theo Nghị quyết HĐNDThành Phố đề ra .

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết đề ra đạt kết qủa cao. Hội An cơ bản duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành gần 6.700 tỷ đồng, bằng 52,62% KH và tăng 15,37% so với cùng kỳ; văn hóa – xã hội phát triển, ANCT, TTATXH trên địa bàn đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét… 

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An khóa XVII- Ảnh: Minh Anh

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tương đối toàn diện; đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đều tăng. Kinh tế du lịch – dịch vụ – thương mại tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, kích thích và thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, TTCN, xây dựng. Đời sống của Nhân dân được nâng lên đáng kể, số hộ khá và giàu tăng lên. Thành phố đã xóa được hộ nghèo …

Việc xây dựng Thành phố Hội An – Thành phố sinh thái thời gian qua được triển khai  tuân thủ theo hướng sinh thái – văn hóa – du lịch, có bản sắc, kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống, do con người và vì con người. Đến nay đã đạt  19/35 chỉ tiêu mà đề án đề ra …

Hội nghị BCH Đảng bộ lần này đã dành nhiều thời gian thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2015- 2020) cùng Đề án xây dựng Hội An Thành phố sinh thái trong những năm tiếp theo.

Hoàng Ngân