Hội đồng nhân dân Thành phố Hội An khóa XI tổ chức cuộc họp lần thứ nhất

Hội đồng nhân dân Thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu đối với 30 người trúng cử và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố.

ông Kiều Cư – chủ tịch HĐND khóa 10 tặng hoa cho các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân thành phố- Ảnh: Lê Hiền

Ông Trần Ánh- Chủ tịch HĐND TP khóa 11 trao tặng hoa cho ông Kiều Cư – Chủ tịch HĐND khóa 10- Ảnh: Lê Hiền

Ông nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch Ủy ban bầu cử trao Giấy chứng nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XI cho các đại biểu trúng cử- Ảnh: Lê Hiền

Tại cuộc họp này, HĐND thành phố khóa XI đã bầu ông Trần Ánh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực thành ủy làm Chủ tịch HĐND thành phố, thay ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND khóa 10.

Hai ông Nguyễn Văn Vinh, Phan Ngọc Nhơn Kiệt được bầu làm phó Chủ tịch HĐND thành khố khóa mới. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cùng 2 Phó CT Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thế Hùng đều tái cử nguyên chức vụ. HĐND thành phố cũng đã bầu 14 ủy viên UBND thành phố và 15 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TP.

Lê Hiền