Hội An tuyên truyền thực hiện Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 111/2022/ NĐ – CP

Sáng 12/07, UBND thành phố Hội An tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và Nghị định số 111/2022/ NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo thành phố, cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan đơn vị trong thành phố đã được nghe một số nội dung cơ bản và những điểm mới của luật Lao động sửa đổi năm 2019, như việc tăng tuổi nghỉ hưu; ngày nghỉ lễ Quốc khánh (2/9); các hình thức hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động; thời gian tổ chức đối thoại; thời giờ làm việc; thời gian nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương; uỷ quyền nhận lương,…

 Các học viên cũng được tìm hiểu Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2023, gồm 4 chương, 15 điều, với nhiều điểm mới về đối tượng áp dụng, kinh phí hợp đồng, quyền lợi, chế độ của người lao động…

THÚY UYÊN