Hội An tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) thành phố Hội An vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã phường đẩy mạnh tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2203, (19/8/2005-19/8/2023).

Các lực lượng hưởng ứng lễ ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện Quyết định 521 ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho cán bộ, nhân viên, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và toàn thể Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tự giác tham gia trong trào; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh…

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

Vào dịp 19/8, tổ chức treo cờ Tổ quốc, lắp đặt pano, aphich, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố, các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo 138 xã, phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 bằng nhiều hình thức như biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu; tổ chức hội trại, văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao… tạo khí thế thi đua sôi nổi./.

QUỐC HẢI