Hội An ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò

UBND thành phố Hội An vừa quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 – 2030.

Theo đó, định kỳ hằng năm, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò chưa bị dịch bệnh VDNC, đảm bảo đạt tỷ lệ 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng. Ngoài đợt tiêm phòng chính trong năm, thành phố còn tổ chức tiêm bổ sung cho đàn trâu, bò chưa tiêm.

Thực hiện khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh

UBND Thành phố cũng tăng cường chỉ đạo nhiều giải pháp khác để phòng bệnh VDNC ở trâu, bò, đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan chức năng và UBND các xã phường tuyên truyền để chủ cơ sở chăn nuôi trâu, bò chủ động phòng bệnh bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu, bò và kiểm soát giết mổ theo quy định; xử lý kịp thời ổ dịch khi dịch bệnh xảy ra kết hợp quản lý chặt chẽ, chăm sóc trâu bò bệnh; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Cùng với đó, thành phố cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh VDNC trên trâu bò, các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh, vận chuyển, cán bộ làm công tác thú y; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thú y xã phường về các biện pháp phòng, chống và xử lý khi phát hiện gia súc mắc bệnh, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học cho các địa phương có số lượng trâu, bò lớn.

Các giải pháp trên được UBND thành phố xác định nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC ở trâu, bò; đồng thời giúp bảo vệ đàn trâu, bò và hạn chế sự lây lan, giảm thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi do dịch bệnh gây ra.

MỸ LỆ