HĐND xã Cẩm Thanh khóa XIII tiến hành kỳ họp thứ 3

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã Cẩm Thanh khóa XIII đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 xã Cẩm Thanh được công nhận đạt chuẩn Xã Nông thôn mới nâng cao.

Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh COVID, ngành kinh tế du lịch của địa phương giảm sâu, chỉ đón được 44 nghìn lượt khách nội địa tham quan và 12 nghìn lượt khách lưu trú, chiếm tỷ lệ 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên với sự chủ động của cả hệ thống chính trị, địa phương đã tập trung bằng nhiều giải pháp tích cực hiệu quả, đưa tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 108 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 20 tỷ đồng. Nông nghiệp mặc dù ảnh hưởng thiên tai song cả 2 vụ đều đạt năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được chú trọng, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đặc biệt công tác phòng chống dịch COVID được nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp, tổ chức truy vết quản lý tốt nhiều ca nghi nhiễm, không để lây lan trong cộng đồng. Chế độ chính sách của người có công và các đối tượng xã hội được chi trả kịp thời. Quốc phòng an ninh đảm bảo.

Kỳ họp thứ 3 HĐND xã Cẩm Thanh đã thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về phát triển KTXH-QPAN năm 2022.

                                                                                                                                                 ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *