Gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Chiều 13/10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2023) và 24 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 – 15/10/2023). Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Quang Quỳnh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi tặng hoa chúc mừng Ban Dân vận Thành ủy nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Trải qua 93 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Vân đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang và tự hào 93 năm ngành dân vận của Đảng. Đồng thời ghi nhận vai trò tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân vận của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi Phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát huy truyền thống 93 năm qua, công tác dân vận trên địa bàn thành phố không ngừng củng cố, hoàn thiện và ngày càng phát triển. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các chương trình, kế hoạch công tác bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Vân, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Dân vận đã có những bước đột phá trong công tác tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố và cơ sở đạt được những kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, ANQP, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Vai trò tham mưu và phối hợp hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận, ngày càng hiệu quả. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác vận động Nhân dân phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa.

“Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng được tan toả trong cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở từng địa bàn dân cư. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở ngày càng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh”, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Vân nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Quang Quỳnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” tặng hai cán bộ làm công tác dân vận

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi đã đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của công tác dân vận trong việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Đồng thời mong muốn thời gian đến Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm bắt, dự báo kịp thời tình hình nhân dân; gắn chặt công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Dịp này, 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân vận của Đảng trên địa bàn thành phố đã được trao kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương.

MỸ LỆ