Đảng bộ xã Cẩm Hà triển khai học tập chỉ thị 05/ BCT Chuyên đề năm 2018

Sáng nay (29/5), Đảng bộ xã Cẩm Hà triển khai học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Đảng viên toàn Đảng bộ.

Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2018- Ảnh: Quốc Hải

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Nguyễn Hoài Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố báo cáo các nội dung chủ yếu: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã cũng báo cáo nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ VII, BCH TW khóa XII. Trước đó, Đảng bộ xã Cẩm Hà đã tổ chức Lễ trao huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho 6 đảng viên của Đảng bộ ./.

Quốc Hải