Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An lần thứ XI

Trong 2 ngày 15 và 16.5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hội An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự và chúc mừng đại hội có ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn- Ảnh: Phan Sơn

Nhiệm kỳ qua (2014-2019), các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên tại Hội An tập trung tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị, nông thôn.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Ánh tặng hoa chúc mừng đại hội- Ảnh: Phan Sơn

Trong 5 năm qua, nhân dân thành phố đóng góp nguồn lực gần 500 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, quỹ “Vì người nghèo” của thành phố cũng huy động được hơn 6,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, Hội An là địa phương đầu tiên của tỉnh cơ bản xóa hết hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Mặt trận các cấp đã tổ chức 96 diễn đàn nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền; phối hợp tổ chức 38 buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền với nhân dân.  

Tại đại hội lần thứ XI, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 51 vị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An khóa XI (nhiệm kỳ 2019-2024) ra mắt đại hội- Ảnh: Phan Sơn

Đỗ Huấn – Phan Sơn