Đại hội Hội Nông dân thành phố Hội An lần thứ XII

Trong 2 ngày 27 và 28.6, Hội Nông dân thành phố Hội An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028), tham dự có 126 đại biểu đại diện cho 8.520 hội viên nông dân toàn thành phố. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Thị Minh Tâm đến dự.

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã thường xuyên củng cố, tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn thành phố có gần 20 nghìn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên các lĩnh vực. Trong đó cấp trung ương 63 lượt hộ, cấp tỉnh 875 lượt hộ, cấp huyện với hơn 4.200 lượt hộ, cấp cơ sở trên 14.800 lượt hộ. 

Có 126 đại biểu đại diện cho 8.520 hội viên nông dân toàn thành phố tham dự đại hội

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn ủy thác của Hội Nông dân tỉnh 3 tỷ đồng; nguồn vốn thành phố và xã phường theo dõi quản lý cho vay là 3,3 tỷ đồng với 200 hộ vay. Tổng số dư nợ tín chấp qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 76 tỷ đồng, với 1.600 hộ vay.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Phòng Kinh tế, Phòng LĐ-TB&XH Thành phố tổ chức 30 lớp dạy nghề trên lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 1.050 hội viên, nông dân.

Trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Hội Nông dân các xã, phường cũng liên kết với Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp mở 94 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, trồng nấm, chế biến thức uống cho 5.120 hội viên, nông dân.

Các cấp hội trực tiếp hướng dẫn, thành lập 5 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác, 1 chi hội nghề nghiệp và 12 tổ hội nghề nghiệp; xây dựng 5 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; 08 nhóm hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cùng loại sản phẩm; 32 tổ dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân.  

Hội viên nông dân đã hiến hơn 25.000 m2 đất mở đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để xây dựng thiết chế văn hoá, tu sửa, nâng cấp gần 52 km đường giao thông nông thôn, hơn 27 km kênh mương nội đồng; xây dựng 38 mô hình nông dân bảo vệ môi trường.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Các cấp hội cũng đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội vận động cán bộ, hội viên nông dân, mạnh thường quân đóng góp nông sản, nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con tại khu vực phong tỏa và các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; vận động xây dựng 5 nhà tình thương, tình nghĩa trị giá hơn 250 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên, nông dân Thành phố đã được các cấp, ngành tỉnh và địa phương tặng 90 bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 39 cán bộ hội viên được nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 20 ủy viên, ông Nguyễn Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hội An nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đoàn đại biểu 12 người dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân thành phố tuyên dương, khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua.

MỸ LỆ