Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 -2027

Sau 2 ngày 21 & 22/7 diễn ra, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Anh Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành uỷ – Chủ tịch HĐND thành phố, đông đảo đại biểu lãnh đạo Thành uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của thành phố và các xã phường cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 cán bộ, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã về dự.

Anh Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Hồ Khá – Bí thư Đoàn TNCSCHM thành phố Hội An khoá XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, nói: “Đại hội của chúng ta lần nầy sẽ đánh dấu những bước trưởng thành mới của thế hệ trẻ thành phố trong 5 năm qua, mở ra giai đoạn mới phát triển của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi phố Hội”.
5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố Hội An luôn được củng cố và không ngừng phát triển, nhiều phong trào do Đoàn khởi xướng và phát động đã đi vào cuộc sống và được tuổi trẻ đón nhận, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTV, là môi trường thuận lợi để ĐVTN thành phố tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên đã được Đoàn các cấp triển khai rộng khắp; nhiều công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ Hội An.

150 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 cán bộ, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã về dự Đại hội

Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn viên thanh niên thành phố đã tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” được triển khai rộng khắp và được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, các chương trình, mô hình mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Hội An tiên phong trong các cuộc vận động bảo vệ môi trường như “Một giờ vì Hội An xanh, sạch, đẹp”, “Giảm thiểu sử dụng túi nilon”, “Nói không với thuốc lá”, “Đổi rác lấy quà”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Trại hè san hô”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”; tuổi trẻ tham gia các công trình trồng, chăm sóc cây xanh, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa và thiên nhiên, các di tích lịch sử cách mạng của địa phương,… góp phần làm cho Hội An trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, có sức hút đối với du khách.

Đại diện thanh thiếu nhi Hội An tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, vai trò xung kích, nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai của tuổi trẻ phố Hội tiếp tục được thể hiện. Nhiều hội viên thanh niên dám nghĩ, dám làm với các mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo, biết lựa chọn, khai thác các thế mạnh của địa phương để vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, nhiều hành động “đẹp”, cao cả như “hiến máu tình nguyện”, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự có sức lan tỏa lớn trong đời sống tuổi trẻ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng những thiên tai bão lụt liên tiếp diễn ra, Đoàn Thanh niên thành phố đã chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng có liên quan nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão,…

Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành uỷ – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành uỷ – Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, những thành quả đó tiếp tục khẳng định tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu trong mọi hành động của tuổi trẻ Hội An. Đồng chí Trần Ánh, nhấn mạnh: Cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng; khơi dậy sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của địa phương như bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững, thực hiện đề án Hội An nhân tình thuần hậu, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính,… Cần phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong công tác tập hợp thanh niên; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, cần tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt.
“Theo tôi, cần phải tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đây phải là nơi hội tụ trí tuệ, tinh hoa để thực hiện những khát vọng của thanh niên trong giai đoạn mới. Mặt khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát huy tốt vai trò đinh hướng, nòng cốt chính trị của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và chăm sóc, bảo vệ Thiếu niên nhi đồng. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác thanh niên, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên; tăng cường công tác phối hợp, liên kết khai thác nguồn lực phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo hướng xã hội hoá. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố cần tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác với Đoàn thanh niên đơn vị bạn trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng như thanh niên quốc tế” – Đồng chí Trần Ánh, nói.

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí minh thành phố Hội An Khoá XIV

Phát biểu tại Đại hội, anh Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho rằng: “BTV Tỉnh Đoàn cơ bản thống nhất với dự thảo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hội An trong nhiềm kỳ đến, đồng thời gợi mở một số vấn đề. Một là, định hướng lối sống cao đẹp cho ĐVTN thành phố bằng những hành động thực tiễn. Hai là, phải năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong việc tổ chức phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, biết chọn việc chọn khâu đột phá để cụ thể hoa phù hợp với tình hình địa phương. Thứ ba, cần quan tâm nghiên cứu sâu và thực hiện tốt ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên, nhất là thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Một vấn đề quan trọng nữa là tiếp tục nâng cao chất lượng Đoàn viên, chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Đoàn”.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV đã bầu BTV Thành Đoàn nhiệm kỳ mới gồm 8 Uỷ viên, BCH Thành Đoàn gồm 26 Uỷ viên và bầu 12 Đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên.
Anh Nguyễn Thanh Vũ được bầu Bí thư Thành Đoàn, anh Trần Quốc Vương được bầu Phó Bí thư Thành Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *