Phường Sơn Phong gắn hòm thư tố giác tội phạm tại thiết chế văn hóa khối phố

UBMTTQ phối hợp với công an phường Sơn Phong và ban công tác mặt trận các khối phố trên địa bàn phường vừa ra mắt Ban chỉ đạo 06 về dữ liệu dân cư và gắn hòm thư tố giác tội phạm tại các thiết chế văn hóa khối phố.

Theo đó, đã có 5 hòm thư tố giác tội phạm được gắn tại 5 thiết chế văn hóa khối phố (kể cả thiết chế khối phố cũ) để bà con nhân dân thuận tiện cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và tình hình an ninh trật tự. Định kỳ, các bên liên quan sẽ mở hòm thư và tiếp nhận thông tin, từ đó có biện pháp để ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, có các giải pháp kịp thời và phù hợp đảm bảo tinh hình an ninh trật tự tại địa phương.
Được biết, đây là mô hình được UBMTTQ phối hợp với Công an phường Sơn Phong và ban công tác mặt trận các khối phố triển khai lần đầu tiên nhằm nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm.

VĂN LỰC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *