Đại hội chi bộ thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tiếp sau Đại hội điểm của chi bộ thôn Thanh Tam, ngày 22/5 chi bộ thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhệm kỳ 2022 – 2025.

Tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ thôn Võng Nhi nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ đã lãnh đạo người dân khai thác hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, từng bước nâng cao đời sống người dân. Đến nay, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ nghèo diện bảo trợ xã hội. Các hoạt động văn hóa – xã hội luôn được chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Công tác QPAN luôn được giữ vững, bảo đảm tình hình ANCT, TTATXH. Công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được quan tâm, củng cố vững mạnh, tạo được nhiều phong trào thi đua tự quản, sáng tạo, mang lại kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, đảm bảo vai trò lãnh đạo tại địa bàn dân cư, phát huy được quyền làm chủ của người dân. Hai năm liền, Võng Nhi đều được công nhận là thôn văn hóa, được UBND xã Cẩm Thanh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh Trần Thị Thu Hòa phát biểu tại Đại hội chi bộ thôn Võng Nhi.

Tại Đại hội lần thứ XVII, chi bộ thôn Võng Nhi đã bầu BCH gồm 7 đồng chí, và trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *