Cửa Đại tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2021

Sáng 24/1, phường Cửa Đại đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước 2022.

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng

Năm qua, ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai đã khiến các ngành dịch vụ – du lịch, nông – ngư nghiệp, công nghiệp – TTCN ở phường Cửa Đại bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ – du lịch là 25 tỷ 800 triệu đồng, đạt 62,93%. Sản lượng khai thác hải sản là 1.920 tấn đạt 70.07 %. Giá trị sản xuất ngành TTCN đạt 70,38%.

Bên cạnh đó, công tác KT – XH, QP – AN phường Cửa Đại cũng đã có những kết quả đáng kể. Phong trào thi đua trên lĩnh vực tài chính – ngân sách luôn được đảm bảo với tổng thu ngân sách gần 11 tỷ đồng, đạt 177,5% so với kế hoạch của thành phố. Triển khai tốt công tác hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 với kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Công tác y tế cũng được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin đạt trên 98%. Công tác tuyển quân đạt 100%, xếp vị trí thứ nhất thành phố.

Trong năm 2021, toàn phường có 1.256 hộ đạt gia đình văn hóa, 5/5 tộc văn hóa, 2/3 khối phố đạt khối phố văn hóa, cơ quan phường đạt chuẩn văn hóa và phường được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị.

Dịp này, UBND thành phố, phường Cửa Đại cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hồng Nguyễn