Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An

Sáng hôm qua, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp để thống nhất bổ sung một số nội dung, nhiệm vụ phục vụ công tác lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhiền đến năm 2050.

UBND thành phố họp thống nhất bổ sung điều chỉnh Quy hoạch chung

Tháng 9.2021, UBND thành phố Hội An đã lựa chọn liên danh tư vấn là Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty Arep Ville – Cộng hoà Pháp thực hiện gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát địa hình; khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập hồ sơ quy hoạch và lập đồ án đièu chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhiền đến năm 2050. Đến nay, theo tiến độ, liên danh tư vấn đã cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ ý tưởng và đồ án điều hỉnh quy hoạch, tổ chức báo cáo thông qua lần I để tiếp tục các bước hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung.

Được biết, Đồ án của liên danh tư vấn Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty Arep Ville – Cộng hoà Pháp đề xuất cấu trúc đô thị Hội An là “Thành phố trong Vườn – Vườn trong thành phố” với các dự án đầu tư trọng điểm là công viên cửa ngõ phía Đông, kết nối thành phố và dòng sông, cải tạo chỉnh trang không gian công cộng, liên kết giao thông linh hoạt, nâng cao giá trị cảnh quan và khai thác du lịch các khu “Vườn Hội An”.

Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty Arep Ville – Cộng hoà Pháp báo cáo lần I

Với tầm nhìn xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch thì mục tiêu đồ án hướng đến là xây dựng hình ảnh Hội An – Thành phố di sản với một lịch sử, văn hóa truyền thống, cảnh quan kiến trúc, bảo tồn và phát huy bẳn sắc duy nhất của Hội An; nâng cao vai trò vị thế, tính cạnh tranh của Hội An về chuyên ngành du lịch; xây dựng mô hình chính quyền đô thị, tự chủ nhằm tạo sự năng động trong công tác quản lý đô thị và thu hút đầu tư.

Với 3 yếu tố quyết định để thành phố phát triển bền vững là sinh thái – văn hóa – du lịch, định hướng chiến lựơc phát triển cho Hội An trong tương lai là “Phát triển thông minh – Tăng trưởng chất lượng với liên kết linh hoạt”,…

Quốc Hải