Cẩm Thanh với mô hình CCHC “Ngày thứ tư không hẹn”

Xã Cẩm Thanh là địa phương duy nhất của TP.Hội An được UBND tỉnh chọn thực hiện chuyển đổi số, xây dựng “xã thông minh”, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác hành chính, tạo hài lòng với người dân. “Ngày thứ tư không hẹn” là mô hình CCHC Cẩm Thanh đang triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại UBND xã được nhanh gọn, chính xác, đúng quy định, UBND xã Cẩm Thanh đã triển khai thực hiện mô hình “Nộp trực tuyến và Ngày thứ tư không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của xã.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông minh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo hài lòng cho tổ chức và công dân

Mô hình này bắt đầu thực hiện thí điểm trong tháng 5 này, cụ thể vào các ngày thứ tư 18 và 25/5, sau đó chính thức thực hiện từ tháng 6. Bà Ngô Huyền Trân – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết mục đích thực hiện mô hình này, thứ nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho nhân dân. Thứ hai là tuyên truyền, giới thiệu cho người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thứ ba là nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thực thi công vụ.

Mô hình này hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (như ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính) và hướng dẫn thực hiện nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công vào ngày thứ tư hằng tuần. Khi đáp ứng đủ các giấy tờ theo quy định thì được giải quyết ngay đối với các thủ tục không hẹn. Đồng thời không thu phí viết hộ.

Có 20 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: người có công, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, chứng thực, hộ tịch và đơn thư thông thường được áp dụng thực hiện, giải quyết ngay trong ngày, không hẹn lại hồ sơ của tổ chức và công dân. 

Để thực hiện mô hình cải cách thủ tục hành chính “Nộp trực tuyến và Ngày thứ tư không hẹn”, ngoài đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn, UBND xã Cẩm Thanh cũng đã thành lập, đưa vào hoạt động Tổ công nghệ cộng đồng, triển khai tập huấn hoạt động của công nghệ cộng đồng cùng một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. “Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng trong mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới gắn với chuyển đổi số và xây dựng “xã thông minh”. Đó là định hướng mà UBND tỉnh đã đăng ký với Trung ương, chỉ đạo Cẩm Thanh trở thành 1 trong 3 xã thực hiện nhiệm vụ này trong 5 năm tới”, ông Nguyễn Hùng Linh – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh nói.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh trao quyết định thành lập 6 Tổ công nghệ cộng đồng

Theo quyết định của UBND xã, toàn xã thành lập 6 tổ công nghệ cộng đồng ở 6 thôn với 36 thành viên tham gia. Các tổ công nghệ cộng đồng là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn.

Nội dung hoạt động của các Tổ công nghệ cộng đồng ở Cẩm Thanh tập trung trên các lĩnh vực: thương mại điện tử; tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến các ứng dụng dùng chung của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ xã hội số; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền; thiết lập kênh hướng dẫn, thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội… Bà Trần Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: “Mục đích là giúp cho người dân được thoải mái hơn, có cơ hội tiếp cận nhiều hơn, đảm bảo quyền lợi nhiều hơn và góp phần thay đổi về phương thức lãnh đạo, điều hành cũng như quy trình thực hiện và kể cả văn hóa trong giao tiếp, góp phần xây dựng Cẩm Thanh trở thành “xã thông minh”, đáp ứng các tiêu chí về dịch vụ công mức độ, mức độ 4”

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách hành chính, UBND xã Cẩm Thanh cũng mở thêm một số kênh giao tiếp với nhân dân, tạo kênh tương tác giữa chính quyền với các tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính quyền điện tử xã Cẩm Thanh. Cùng với các kênh giao tiếp chuyên môn đang hoạt động như: Đài truyền thanh Cẩm Thanh, trang Facebook Cẩm Thanh quê tôi, Môi trường – dịch bệnh – thiên tai, UBND xã vừa lập và giới thiệu kênh mới là trang Zalo “UBND xã Cẩm Thanh”.

Trang zalo “UBND xã Cẩm Thanh” có nhiệm vụ: cung cấp thông tin chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố và địa phương cho người dân; nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu hướng dẫn và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu kết quả căn cước công dân tại UBND xã…

Trong thời gian tới, Cẩm Thanh sẽ phát triển thêm kênh giao tiếp mới là kênh tin nhắn “UBND xã Cẩm Thanh” để nhắn tin cho tất cả các hộ dân trên địa bàn những thông tin quan trọng, cần thiết.

ĐỖ HUẤN

Trả lời