Cẩm Châu trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên đợt 19/5

Sáng 18.5, Đảng bộ phường Cẩm Châu tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy – Đinh Phú Đông triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Châu – Lương Sơn đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những dấu son chói lọi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cẩm Châu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những dấu son chói lọi của cách mạng Việt Nam

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy – Đinh Phú Đông đã trao Huy hiệu 75, 55, 50 và 40 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên.

Đợt 19/5: Đảng bộ phường Cẩm Châu có 6 đảng viên nhận Huy hiệu đảng

Dịp này, toàn đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường còn được nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt và triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

MỸ LỆ