Hội An tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Sáng 25/3, ông Nguyễn Minh Lý –Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Thời gian tới, TP.Hội An tiếp tục chú trọng khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng CCHC, phục vụ tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn -ảnh: Phan Sơn

Trong năm qua, công tác CCHC được UBND TP.Hội An quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ trên các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng; chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính.

Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cũng trong năm 2020, thành phố đã giải quyết 15.031 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 9.224 hồ sơ, đạt tỷ lệ 61,37%.

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC được thành phố xác định là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của thành phố.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *