Hội An: Cải cách hành chính thiếu sự bức phá

Thời gian qua, việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã có nhiều kết quả đáng kể, mang lại lợi ích cho hoạt động hành chính của địa phương, cho tổ chức, công dân trong và ngoài thành phố.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo CCHC thành phố cho rằng, số lượng văn bản được ban hành nhiều nhưng chất lượng một số văn bản chưa cao, chưa thể hiện tính nhất quán và thấu suốt tinh thần CCHC. Sự phối hợp của các ngành, các địa phương đôi lúc thiếu nhịp nhàng, đồng bộ, không thực hiện đúng theo quy trình, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Bên cạnh đó, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan cùng cấp mang tính phức tạp. Chất lượng tham mưu, đề xuất của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; còn thiếu chủ động, sáng tạo, đa phần làm theo chỉ đạo của cấp trên hoặclàm việc còn mang tính đối phó. Hiện ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, chưa đủ nguồn kinh phí chi cho công tác CCHC theo quy định.

Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính tại phòng “Một cửa” Hội An- Ảnh: Quốc Hải

Báo cáo của UBND thành phố do ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch trình bày tại kỳ hợp thứ 2, HĐND thành phố khóa XI cho biết thêm:“Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng còn thiếu sự bức phá trong tổ chức thực hiện. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ hành chính công của một số cán bộ chưa tốt; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu tính chủ động và chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn”.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *