Nhìn lại công tác Cải cách hành chính ở Hội An

Theo báo cáo chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) do UBND tỉnh ban hành vào cuối năm 2015, chỉ số CCHC của thành phố Hội An đạt 77,33%, xếp thứ tư toàn tỉnh, sau Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thời gian qua, việc thực hiện cải cách hành chính đã có những kết quả đáng kể, mang lại lợi ích cho hoạt động hành chính của địa phương, cho tổ chức và công dân trong và ngoài thành phố.

Kết quả đó cho thấy nỗ lực của Hội An trong việc tập trung chỉ đạo điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công cũng như việc hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông. Việc thực hiện CCHC đã có những kết quả đáng kể, mang lại lợi ích cho hoạt động hành chính ở địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đào – Phó Phòng Nội vụ – Cơ quan trực BCĐ CCHC của thành phố cho biết: “Những năm qua, số lượng văn bản được ban hành tuy nhiều, nhưng chất lượng một số văn bản chưa cao, chưa thể hiện tính nhất quán và thấu suốt tinh thần CCHC; sự phối hợp của các ngành, các địa phương đôi lúc thiếu nhịp nhàng, đồng bộ, không thực hiện đúng theo quy trình, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Cùng với đó, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan cùng cấp trên địa bàn thành phố còn phức tạp. Thực tế dù có sự phân công rõ chức năng, nhiệm vụ trên văn bản nhưng quá trình thực hiện vẫn có những nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị liên quan với nhau, không dễ tách bạch hoàn toàn, đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp cụ thể. Mặt khác, một số Luật, Nghị định và các văn bản cấp trên chưa thống nhất, tạo ra sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan với nhau.

Để hiện đại hóa hành chính, nhiều năm trước, Hội An đã áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO9001:2008, tuy nhiên hiệu quả không cao do một số cơ quan chưa quan tâm nhiều đến việc cải tiến, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO tại cơ quan, đơn vị mình.

“Hiện nay, ngân sách Nhà nước chỉ đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, chưa đủ nguồn kinh phí chi cho công tác CCHC theo quy định. Việc xác định kinh phí giao tự chủ còn mang tính tương đối, chưa bao hàm những yếu tố biến động và chưa dựa trên cơ sở kết quả đầu ra của công việc. Thêm vào đó, chất lượng của quy chế chi tiêu nội bộ một số đơn vị chưa cao, còn hiện tượng hình thức và bình quân chủ nghĩa. Dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị chủ yếu định mức theo biên chế nên chưa khuyến khích các đơn vị tinh giản bộ máy và biên chế, nâng cao hiệu suất công tác, cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức” – Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố cho biết thêm.

Thành phố đã khai trương Bộ phận “Một cửa” hiện đại từ năm 2009- Ảnh: Quốc Hải

Chính vì vậy, tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tháng 5/2016, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã-phường đã đề nghị UBND thành phố và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC đến CBCC, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần tham khảo ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản của Ban pháp chế HĐND và ngành Tư pháp. Cùng với đó, cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế các văn bản đã ban hành có dấu hiệu trái với quy định của cơ quan cấp trên hoặc trái thẩm quyền.

Thành phố phải soạn thảo, ban hành, sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính do các cơ quan cấp thành phố và UBND xã, phường cùng giải quyết và đảm bảo kinh phí thực hiện CCHC như đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, khảo sát mức độ hài lòng,…

 “Cần phải chấn chỉnh sự trì trệ, thiếu quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC” – Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BCĐ CCHC thành phố nhấn mạnh.

Trưởng BCĐ CCHC thành phố cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và xã-phường phải đăng ký CCHC và thực hiện theo nội dung đăng ký, đồng thời rà soát tất các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Phòng Nội vụ, cơ quan trực BCĐ phải tổng hợp mọi quy trình thực hiện CCHC hiện có để đánh giá cụ thể từng quy trình. Các cơ quan, đơn vị, xã phường thực hiện quy trình CCHC phải bố trí cán bộ phụ trách nắm vững quy trình và trực tiếp tiếp dân.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục có cơ chế kinh phí đầu tư nâng cấp trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa, phục vụ mọi nhu cầu liên quan đến hoạt động hành chính của các tổ chức và công dân./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *