Cải cách hành chính ở Hội An: Hướng tới sự hài lòng

Năm 2017, UBND thành phố và các xã phường tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố, UBND thành phố thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế này trên 6 lĩnh vực gồm: Đăng ký kinh doanh, Đất đai, Đăng ký và quản lý cư trú, Xây dựng cơ bản, Xây dựng trong phố cổ và ngoài phố cổ. Trong năm đã tiếp nhận 20.804 hồ sơ các loại và đã giải quyết đúng hẹn 19.101 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 98%. UBND các xã phường Cẩm An, Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Hà cũng đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại địa phương, góp phần tạo hài lòng cho tổ chức và công dân. Đặc biệt, mô hình thủ tục hành chính “3 trong 1” cho trẻ em dưới 6 tuổi được UBND các xã phường tiếp tục thực hiện rất hiệu quả. Qua giám sát và theo dõi, bà Phạm Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đại biểu HĐND thành phố cho biết: “Khối xã phường đang triển khai sâu rộng mô hình “3 trong 1”, tức là trong việc cấp giấy khai sinh đồng thời làm hộ khẩu và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh. Đây là mô hình rất hiệu quả, bên cạnh việc hạn chế thời gian đi lại cho bà con nhân dân thì cũng đã góp phần thực hiện việc cải cách hành chính rất là hiệu quả”.

Hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ- Ảnh: Đỗ Huấn

Nhằm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng dịch vụ công và tinh thần, thái độ làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND các cấp, UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc khảo sát này. UBND các xã phường và Bộ phận TN&TKQ của thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và thành lập tổ khảo sát tiến hành theo quy định. Đến nay, 100% đơn vị, địa phương đã hoàn thành xong việc khảo sát và có báo cáo gửi UBND thành phố để tổng hợp, đánh giá công khai để nhân dân biết. Theo ý kiến của lãnh đạo Phòng nội vụ thành phố, nhìn chung các tổ chức, cá nhân khá hài lòng với chất lượng dịch vụ công và sự phục vụ của đội ngũ CB-CC-VC làm việc tại các bộ phận có liên quan. Qua đó đã giúp UBND thành phố tiếp nhận được những thông tin phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ công trong những năm qua, từ đó làm cơ sở để đề ra giải pháp tiếp tục cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC.

Để tạo điều kiện cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, UBND thành phố đã chú trọng đúng mức công tác cải cách thủ tục hành chính. “Trọng tâm của công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2017 là UBND thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch để tổ chức thực hiện. Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh, thì nhiệm vụ là tiếp tục đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố vào thực hiện tại Bộ phận “một cửa” và đồng thời việc thực hiện cải cách hành chính này là thực hiện cho được “3 giảm” – một là giảm về thủ tục hồ sơ, hai là giảm về chi phí, ba là giảm về thời gian để tạo điều kiện cho tổ chức và công dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa”, ông Nguyễn Đào – Phó Trưởng Phòng Nội vụ trao đổi.

Thông qua hoạt động của Bộ phận TN&TKQ, UBND thành phố thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Cũng theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Nội vụ, nhìn chung việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo theo quy định của Trung ương và của Tỉnh. Đáng chú ý là cùng với việc ban hành Công văn về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND thành phố đã ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 1000 Luật Đất đai năm 2013 và các NĐ, Thông tư có liên quan; đồng thời chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá từ 15 ngày xuống còn 7 ngày trên đia bàn thành phố.

Bên cạnh đó, đến nay UBND thành phố cũng đa xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công thành phố. Tiếp đó, UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, giao cho các cơ quan, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các phòng ban, đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải cắt giảm thời gian giải quyết tối thiểu là 30% trên tổng số thời gian thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công. Hiện nay, việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo yêu cầu làm việc của Trung tâm đang được xúc tiến khẩn trương để chính thức đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động trong quý I năm 2018.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *