Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An giao ban công tác Tuyên giáo

Sáng ngày 07/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II năm 2023. Đồng chí Đinh Phú Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý II, qua theo dõi, nắm bắt và báo cáo từ cơ sở, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Hội An cơ bản ổn định. Từ thành phố đến cơ sở quyết tâm ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, hướng đến xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch, điểm đến an toàn, thân thiện, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo. Bên cạnh đó, phối kết hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác tuyên giáo quý II/2023. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố thời gian tới.

NHẬT QUANG