Xã Cẩm Thanh tổ chức ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

Chiều ngày 11/4, Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH xã Cẩm Thanh đã tổ chức ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Trao quyết định thành lập mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 5 điểm trên địa bàn các thôn Thanh Đông, Vạn Lăng và Võng Nhi

Tại buổi ra mắt, UBND xã đã công bố quyết định thành lập mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 5 điểm trên địa bàn các thôn Thanh Đông, Vạn Lăng và Võng Nhi; quyết định ban hành và nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC&CNCH.

Ông Trần Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, việc xây dựng thực hiện các mô hình này là một yêu cầu cần thiết cho các hộ gia đình trong khu dân cư, đảm bảo việc phát hiện và báo cháy kịp thời, tổ chức sử dụng trang thiết bị, phương tiện tại các điểm chữa cháy công cộng này để chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của người dân trong thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình.

Trang thiết bị, phương tiện bố trí tại “Điểm chữa cháy công cộng”
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC&CNCH cho đội PCCC dân phòng và người dân thôn Vạn Lăng

Sau buổi ra mắt, Công an xã Cẩm Thanh tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhân, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC&CNCH cho đội PCCC dân phòng và người dân tại “Điểm chữa cháy công cộng” thôn Vạn Lăng.

ĐỖ HUẤN