Xã Cẩm Kim: Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Môi trường xanh

Ngày 12/4, Đại hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Môi trường xanh, xã Cẩm Kim đã diễn ra thành công.

Với 7 thành viên, Hợp tác xã có trụ sở chính tại tổ 9, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim với ngành, nghề sản xuất kinh doanh là trồng, cung cấp, kinh doanh các sản phẩm nông sản, hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; kinh doanh vật tư nông nghiệp bao gồm: giống, phân bón, chế phẩm sinh học… được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức tham quan, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm nấu ăn; dịch vụ ăn uống và dịch vụ môi trường.

Đại hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Môi trường xanh

Hợp tác xã cam kết cung ứng 100% sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho các thành viên đồng thời cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài; bao tiêu 100% nông sản của thành viên sản xuất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; phấn đấu hàng năm phát triển quy mô sản xuất 10% diện tích, tăng trưởng doanh thu tối thiểu đạt 20% (bắt đầu từ năm thứ 2); tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và việc làm thời vụ cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương…

QUỐC HẢI