TP Hội An tổ chức huấn luyện Quân sự – Giáo dục chính trị lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021.

Sáng nay ngày 8/3, Ban chỉ huy Quân sự TP. Hội An đã tổ chức khai mạc huấn luyện Quân sự – Giáo dục chính trị Lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021 tại cụm Phường Cẩm Phô và cụm Phường Tân An. Tham gia 2 lớp huấn luyện tập trung có 214 đồng chí chiến sĩ lực lượng Dân quân năm thứ nhất từ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi huấn luyện giáo dục chính trị lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021: Ảnh Thúy Uyên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, Ban chỉ huy Quân sự TP. Hội An tập trung triển khai những nội dung chính trị – pháp luật quan trọng, trong đó chú trọng giáo dục về chiến lược “ Diễn biến hòa bình” và các công tác quốc phòng, vận động quần chúng nhân dân xây dựng các cơ sở vững mạnh toàn diện. Xây dựng nhận thức mới trong việc bảo vệ đất nước ta trong tình hình mới và quán triệt những nội dung cơ bản về quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước,…Bên cạnh đó, công tác huấn luyện kỹ thuật quân sự cũng sẽ được Ban chỉ huy Quân sự thành phố củng cố đầy đủ và toàn diện cho các cán bộ, chiến sĩ DQTV trong 15 ngày, từ ngày 18 tháng 3 đến hết ngày 22 tháng 3.

Là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu cho các cán bộ, chiến sĩ DQTV, công tác Huấn luyện Quân sự – Giáo dục chính trị luôn được duy trì và giúp cho các chiến sĩ hiểu được vị trí, chức năng của lực lượng DQTV trong việc bảo vệ và phát triển đất nước.

Thúy Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *