Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hội An năm 2021.

Ngày 9 tháng 7, Ban Chỉ đạo diễn tập PT -21 tỉnh Quảng Nam tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hội An năm 2021.

Sau hội nghị tập huấn, Hội An tiếp tục tập trung chuẩn bị diễn tập cấp thành phố. Lê Hiền

Tham gia tập huấn có các đại biểu là các đạo diễn, phái viên do Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập giúp việc diễn tập phòng thủ; các đồng chí trong khung diễn tập thành phố và bộ phận phục vụ diễn tập.

Nội dung tập huấn chủ yếu là quán triệt Chỉ thị diễn tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và giao nhiệm vụ cho khung diễn tập thành phố; triển khai các hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng và trong tác chiến phòng thủ; bồi dưỡng hành động của khung tập thành phố; những vấn đề cơ bản trong xử trí tình huống A2; hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập của khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, LLVT huyện…

Sau tập huấn, thành phố Hội An sẽ chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết để tổ chức thành công diễn tập phòng thủ cấp thành phố năm 2021 theo chỉ đạo của tỉnh.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *