Hội nghị trực tuyến tập huấn và triển khai thực hiện luật cư trú

Sáng ngày 29/6, tại hội trường thành ủy, Công An thành phố Hội An đã tham gia hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về việc tập huấn và triển khai Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết ban hành.

Hội nghị trực tuyến tập huấn và triển khai Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021. Đây là đạo luật rất quan trọng, đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; tăng cường quản lý cư trú, quản lý dân cư, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương thức quản lý cư trú.

Hội nghị đã quán triệt nội dung của Luật Cư trú năm 2020 và các thông tư của Bộ Công an quy định về thi hành Luật Cư trú, đặc biệt là những điểm mới của luật. Ngoài ra, cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành. Bên cạnh đó, cần phải tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; tổ chức phổ biến, quán triệt cho các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương,…

Uyên Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *