Nâng cao trách nhiệm PCCC của toàn dân

Hiện nay, UBND thành phố đang tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố. Đợt hoạt động cao điểm tiến hành thường xuyên, liên tục đến ngày 15.10 nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và các tầng lớp nhân dân về Nghị định 136 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an quy định về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã phường trong công tác PCCC và CNCH; kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố vì khu phố cổ Hội An là tài sản quý giá của nhân dân Hội An trong quá trình phát triển kinh tế và là quần thể di tích có nguy cơ cháy rất cao. Cạnh đó, còn có các công trình, nhà dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả rừng Cù Lao Chàm cũng cần được chú trọng bảo vệ, PCCC hiệu quả

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn quán triệt nhiệm vụ PCCC cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Nội dung công tác trọng tâm trong đợt hoạt động cao điểm này là triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 136 của Chính phủ. Nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được ban hành ngày 24.11.2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2021. Thực hiện công tác này là để nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về PCCC và CNCH của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã phường, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và từng người dân. Đồng thời, qua đó còn tiến hành tập huấn, hướng dẫn những quy định của pháp luật về PCCC cho các cán bộ chủ chốt của UBND xã phường, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người lao động đang làm việc tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân sinh sống tại khu dân cư.

: Ký kết bàn giao danh mục cơ sở thuộc diện quản lý PCCC cho UBND các xã phường.

Một nội dung công tác trọng tâm khác, rất mới và nặng nề được triển khai trong đợt hoạt động cao điểm này là phân cấp quản lý về PCCC cho UBND xã phường. Theo đó, Công an thành phố tiến hành rà soát, phân loại cơ sở, hướng dẫn bàn giao danh mục cơ sở thuộc diện quản lý PCCC cho UBND xã phường theo quy định (theo phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136 của Chính phủ). Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1563 cơ sở thuộc danh mục quản lý PCCC của Công an thành phố và các xã phường, trong đó qua rà soát, phân loại Công an thành phố đã ký kết, bàn giao cho Chủ tịch UBND 13 xã phường 833 cơ sở. Số cơ sở còn lại thuộc diện Công an thành phố quản lý là 730 cơ sở và theo quy định của Nghị định 136 của Chính phủ thì trong thời gian tới có thể tăng lên khoảng 1000 cơ sở. Sau khi tiếp nhận danh mục cơ sở bàn giao từ Công an thành phố, UBND các xã phường sẽ giao cho Công an xã phường lập hồ sơ quản lý các cơ sở và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc danh mục quản lý về PCCC trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: “Sau khi nhận bàn giao danh mục các cơ sở PCCC thuộc diện quản lý nhà nước về địa bàn, các địa phương lên kế hoạch thực hiện chức năng quản lý nhà nước thật tốt, đảm bảo việc PCCC ở các cơ sở này thật nghiêm túc và có hiệu quả”.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND thành phố hiện  đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã phường đẩy mạnh đồng bộ công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiện, lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân cư, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tại khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã phường để phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến toàn thể nhân dân. Mục tiêu hướng đến là phổ biến những điểm mới, nội dung thay đổi, điều chỉnh của Nghị định 136 của Chính phủ và những quy định của pháp luật về PCCC như: trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân, các biện pháp PCCC, các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định; các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy nổ; các kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy nổ tại hộ gia đình, kỹ thuật thoát nạn, cứu hộ cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng…

Diễn tập PCCC cho lực lượng dân quân tự vệ và PCCC cơ sở

Cũng trong thời gian này, Công an thành phố và UBND các xã phường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý PCCC từng cấp. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các đoàn liên ngành sẽ đến tận khu dân cư có nguy hiểm về cháy nổ, đến từng hộ gia đình để kiểm tra an toàn về PCCC. Thông qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ hộ và các cá nhân trong gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi ngôi nhà và các quy định tiêu chí an toàn PCCC đối với nhà liên kế… Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an thành phố cho rằng, qua kiểm tra phát hiện cơ sở nào sơ hở, chưa đảm bảo các điều kiện thì nhắc nhở, chấn chỉnh. “Phải nhắc nhở thường xuyên, cố gắng đảm bảo PCCC, cần chú ý các yếu tố như: điện, thắp hương, đốt vàng mã…”, ông Nghĩ nói.

PCCC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt đối với TP. Hội An – nơi có 2 Di sản thế giới: Di sản văn hóa Khu phố cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, cần thường xuyên chú trọng cảnh giác, dự phòng, nêu cao trách nhiệm của từng người dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *