Hoạt động ngoại khóa “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng” ở Hội An: Bổ ích và hiệu quả

Tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa dân gian địa phương thông qua hoạt động ngoại khóa “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng” là chương trình đang được một số trường tiểu học ở TP.Hội An thực hiện, và đã phát huy tính năng động, sáng tạo, niềm hứng thú trong học sinh. read more

Chung tay bảo tồn di sản

Trong những ngày này cách đây 15 năm (12.1999), cán bộ và nhân dân  Hội An – Duy Xuyên nói riêng, Quảng Nam nói chung vỡ òa trong niềm vui khi Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới. Từ đó đến nay, trong suốt hành trình giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di sản, các địa phương đã có nhiều cách làm phù hợp để giữ gìn và phát huy giá trị di sản. read more

Lo tết cho người nghèo

Kịp thời, chu đáo và đảm bảo các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo ăn Tết Ất Mùi là chủ trương của Đảng bộ và chính quyền Hội An từ thành phố đến các xã, phường. read more