Khôi phục và mở rộng du lịch làng nghề

Với đặc thù là đô thị thương cảng cổ xưa, nghề truyền thống ở Hội An còn mang trong mình nhiều giá trị văn hoá đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Đó chính là mối tương quan với “vẻ đẹp không trùng lắp” của quần thể kiến trúc đô thị cổ – di sản văn hóa của nhân loại, cần được giữ gìn và khơi dậy đúng mức để vừa bảo tồn vừa phát huy hiệu quả giá trị quý hiếm của nghề và làng nghề – những tài sản văn hóa phi vật thể độc đáo, nhân văn. read more

Bảo tàng Hội An: đa dạng, truyền cảm hứng

Năm 2020, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng đến hoạt động với chủ đề Bảo tàng vì sự bình đẳng: Đa dạng và Hòa nhập. Với chủ đề này, ICOM mong muốn truyền cảm hứng cho các bảo tàng cùng tham gia để tạo sự kết nối chung cho sự phát triển bền vững trong tương lai. read more

Tìm lại thị trường khách du lịch

Chính quyền và Ban Quản lý du lịch xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động du lịch tại Khu rừng dừa Bảy mẫu, ổn định đời sống cộng đồng cư dân sau đại dịch Covid-19. Vấn đề đặt ra là tìm thị trường khai thác nguồn khách! read more

Để Hội An phát triển bền vững

TP.Hội An là đô thị di sản của thế giới, được xác định phát triển theo hướng “sinh thái – văn hóa và du lịch”. Vì vậy 2 yếu tố sinh thái và văn hóa là giá trị cho sự phát triển bền vững của thành phố. read more

Giữ nghề và làng nghề

Làng nghề truyền thống ở Hội An là tiềm năng du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm qua. Sự ra đời, phát triển của các ngành nghề là sự kết nối và giao lưu của quá trình phát triển đô thị thương cảng Hội An xưa và nay. read more

Di sản văn hóa Hội An: Thách thức bảo tồn và phát triển bền vững

Trước những áp lực ngày càng gia tăng của sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, TP.Hội An cần phải làm nhiều việc để bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Thực tế hiện nay đã xuất hiện một số thách thức cần tập trung giải quyết để Hội An phát triển bền vững theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch. read more