Hội An tổ chức 6 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Sáng 11.8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố tổ chức khai giảng chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị thuộc ngành giáo dục thành phố.

Hơn 1.200 học viên của ngành giáo dục tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Với 6 lớp học trong toàn chương trình, hơn 1.200 học viên của ngành giáo dục sẽ được tìm hiểu các chuyên đề: Nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật trong thời gian gần đây; Tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh và của thành phố trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đợt bồi dưỡng chính trị hè được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13.8. Qua đó, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy và quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *