Tuổi trẻ Hội An số hóa các địa chỉ đỏ

Anh Nguyễn Thanh Vũ – Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết, Thành đoàn vừa phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An thực công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố và đăng tải thông tin các địa chỉ đỏ lên website hoianmuseum.com bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành đoàn đã tiến hành mã hóa các thông tin, xây dựng bảng mã QR cho mỗi địa chỉ đỏ; chỉ đạo 100% các xã phường thực hiện mã hóa các địa chỉ văn hóa tại địa phương, góp phần cung cấp thông tin cho du khách cũng như người dân khi đến tham quan.

Số hóa các di tích không chỉ cung cấp thông tin, hình ảnh, tài liệu, địa danh, địa điểm một cách nhanh chóng, sinh động mà còn phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương./.

QUỐC HẢI