Từ ngày 01/01/2022: Hỗ trợ tăng thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025.

Hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới BHXH toàn dân. Ảnh: Mỹ Lệ

Theo Nghị quyết, người được hỗ trợ là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên không phải đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm người lao động (LĐ) làm việc theo hợp đồng LĐ có thời hạn dưới 1 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố; giúp việc gia đình; người tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng lương; xã viên không hưởng lương trong hợp tác xã; nông dân, LĐ tự tạo việc làm; người LĐ đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài tỷ lệ phần trăm đã hỗ trợ theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 19/12/2015 của Chính phủ sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng thêm tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 Cụ thể, hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 40% đối với hộ nghèo và 35% đối với hộ cận nghèo. Hỗ trợ tăng thêm 5% đối với đối tượng khác, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên thành 15%.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025. Dự kiến tổng nguồn ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết này khoảng 37,2 tỷ đồng.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *