Trưng bày lưu động giới thiệu di tích Nhà lao Hội An

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hiện đang tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu hình ảnh về di tích Nhà lao Hội An tại các trường học, giúp học sinh hiểu sâu hơn giá trị nhiều mặt về lịch sử – văn hóa của di tích cũng như truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Quảng Nam; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, yêu cuộc sống, cố gắng học tập, rèn luyện.

Trưng bày lưu động giới thiệu hình ảnh về di tích Nhà lao Hội An tại các trường học

Trưng bày lưu động được tổ chức luân phiên tại tất cả các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hội An, mỗi trường trưng bày một tuần từ thứ hai đến thứ năm tại khu vực hành lang hoặc sân trường.

Di tích Nhà lao Hội An (240/12 Lý Thường Kiệt – Phường Sơn Phong – TP. Hội An) là nơi giam cầm, tra tấn cán bộ, quần chúng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1960 – 1975), được công nhận di tích cấp tỉnh năm 2007.

QUỐC HẢI