Trao bảng mã QR và trưng bày trực tuyến “Một số địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Phố Hội”

Ban Thường vụ Thành Đoàn Hội An phối hợp với Trung tâm QLBT DSVH vừa tổ chức trao bảng mã QR số hóa địa chỉ đỏ để lắp đặt tại các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố và trưng bày trực tuyến “Một số địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Phố Hội”.

Đại diện BCH Đoàn các xã phường nhận bảng mã QR để lắp đạt tại các di tích lịch sử cách mạng

Đây là công trình thanh niên nhằm giới thiệu đến thanh thiếu niên, người dân và du khách 24 di tích lịch sử cách mạng nằm trong cuốn sổ tay “Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Hội An”. Đến tham quan các di tích này, người dân và du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet để quét mã QR Code, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến di tích như: địa chỉ, lịch sử của di tích bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Về cuộc trưng bày trực tuyến đã xây dựng 24 pano trực quan trưng bày tại trang website Hoianmuseum.com, mỗi pano gồm có hình ảnh di tích, địa chỉ, những thông tin cơ bản và sử dụng hình thức quét mã QR để tìm hiểu cụ thể những thông tin và nội dung về di tích.

Đây là hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ trẻ; đồng thời phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng theo hình thức số hóa gắn với hoạt động quảng bá du lịch.

ĐỖ HUẤN