TP Hội An: Tổng kết công tác khuyến học 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Sáng 12/01, Hội Khuyến học TP. Hội An tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2020 và đề ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các công tác hội khuyến học năm 2020-ảnh: Phú Toàn

Trong năm qua, công tác khuyến học, khyến tài trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm. Các cấp hội khuyến học đã vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng quỹ khuyến học gần 3 tỷ đồng. Trong đó, đã cấp phát hơn 12.500 suất học bổng, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên nhằm kịp thời động viên tinh thần nỗ lực và hỗ trợ các em tiếp tục đến trường. Công tác củng cố tổ chức hội khuyến học cũng được chú trọng, hiện tổng số hội viên của toàn thành phố là 15.331 hội viên.

Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học TP.Hội An tiếp tục đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đồng thời triển khai kết hoạch thực hiện mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Hội An là 01 trong 3 địa phương của tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện thí điểm.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các công tác hội khuyến học năm 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Thúy Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *