Tổ chức sưu tầm hình ảnh về Hội An thực hiện tập sách ảnh “Quảng Nam – Xưa và Nay”

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An, từ tháng 7/2023 đến tháng 4/2024, Thành ủy tổ chức vận động nhân dân trên địa bàn thành phố sưu tầm, hiến tặng nguồn tư liệu hình ảnh để góp phần thực hiện tập sách ảnh “Quảng Nam Xưa và Nay” do Tỉnh ủy thực hiện, phát hành trong năm tới.

Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 12/1999

Nguồn tư liệu hình ảnh sưu tầm, hiến tặng là những hình ảnh có liên quan về đất và người Hội An từ năm 1471 đến tháng 4/2024 trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa-xã hội, về hệ thống chính trị và quốc phòng-an ninh… Ngoài ra, những hình ảnh phản ánh cuộc sống sinh hoạt đời thường của các tầng lớp nhân dân ở từng giai đoạn lịch sử cũng sẽ được nghiên cứu, chọn lọc đưa vào tập sách.

ĐỖ HUẤN