Tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” các cấp

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang khẩn trương xúc tiến các bước chuẩn bị tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2016 nhằm góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động nông dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua hội thi, Hội Nông dân thành phố tuyển chọn đội hình tham gia hội thi cấp tỉnh.

Một cảnh trong phần thi “Tài năng nông dân” ở xã phường- Ảnh: Đỗ Huấn

Nội dung hội thi có các phần bắt buộc gồm: “Chúng tôi nói về chúng tôi” như màn giới thiệu, tuyên truyền về tổ chức Hội, địa phương  và phong trào tại địa bàn dân cư; phần trắc nghiệm các kiến thức có liên quan, cần thiết mang tên “Ai giỏi hơn ai” và phần thi “Tài năng nông dân”.

Các cơ sở Hội đang tích cực tổ chức hội thi cấp cơ sở để chọn đội hình tham gia hội thi cấp thành phố dự kiến tổ chức vào nửa sau tháng 8.

Đỗ Huấn