Tăng vượt hơn 17 tỷ đồng mức hỗ trợ xóa nhà tạm và sữa chữa cho gia đình chính sách

Thực hiện NQ chuyên đề của HĐND thành phố về các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, trong 5 năm (2011 – 2016), thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 730 gia đình chính sách và 231 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 635 gia đình chính sách với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, sửa chữa nhà ở cho 635 hộ với hơn 19 tỷ đồng.

Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong quá trình thực thi, thành phố đã điều chỉnh tăng mức hỗ trợ từ 15 triệu lên 50 triệu đồng đối với các trường hợp xây mới và 8 triệu lên 30 triệu đối với mức sửa chữa. Vì vậy số kinh phí đã vượt hơn 17 tỷ 500 triệu đồng.

Đỗ Huấn