Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Sáng nay (28/8), BCĐ xây dựng Hội An – TP văn hóa đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với sự tham gia của đại biểu lãnh đạo Ban điều hành, Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ Ban xây dựng ĐSVH ở các xã phường.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Đỗ Huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, quy trình kiểm tra, công nhận danh hiệu theo từng loại hình cụ thể… còn bất cập, không phù hợp, nảy sinh trong quá trình vận động và phát triển của phong trào để BCĐ điều chỉnh khắc phục, bổ sung, tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, vững chắc.

Được biết, mô hình xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được triển khai ở Hội An vào năm 1993. Trải qua quá trình triển khai thực hiện với các tên gọi khác nhau như: Công sở văn hóa, Đơn vị cơ sở có đòi sống văn hóa tốt… mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xay dựng ĐSVH” trên địa bàn thành phố. Năm 2017, Hội An có 126/139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chiếm tỷ lệ: 90,6%).

Đỗ Huấn