Tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 12/8, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 13/8 đến khi có Thông báo mới. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành QĐ số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, v/v tạm dừng các hoạt động trên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày từ 0h ngày 29/7 đến 0h ngày 13/8/2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *