Thành lập quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam

Chính phủ vừa chấp thuận cho phép tỉnh Quảng Nam thành lập quỹ bảo tồn di sản cho 2 di sản văn hoá thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Xúc tiến thành lập quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam

Tỉnh xúc tiến thành lập tổ soạn thảo đề án quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến huy động, quản lý các nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, di tích.
Ngày 25 hàng tháng, các địa phương, sở, ngành liên quan báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện cho UBND tỉnh. Đề án phải hoàn thành trong tháng 8.2022 để gửi các bộ, ngành góp ý trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2022.
Đây là cơ hội cho địa phương chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy và bảo tồn di sản,…

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *