Thanh Hà phát động mô hình “Từ đường trang nghiêm; Con cháu thảo hiền, cùng nhau phát triển”.

Sáng ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Hà tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong các Tộc họ và phát động mô hình “Từ đường trang nghiêm; Con cháu thảo hiền, cùng nhau phát triển”.
Thời gian qua, công tác xây dựng Tộc văn hóa được phường triển khai sâu rộng, theo nội dung “5 có, 7 không”. Ban Thường trực Mặt trận phối hợp với UBND, Ban Xây dựng ĐSVH phường tổ chức phát động xây dựng “Tộc văn hóa”, triển khai hướng dẫn nội dung quy ước xây dựng Tộc văn hóa đến các tộc, góp phần trong phong trào xây dựng ĐSVH và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các Tộc họ đã hưởng ứng tích cực, gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đạt hiệu quả, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương khen thưởng cho con cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập; hướng dẫn, vận động gia đình con cháu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau…

Đợt này, 7 tộc họ trên địa bàn phường đã ký cam kết thực hiện mô hình “Từ đường trang nghiêm; Con cháu thảo hiền, Cùng nhau phát triển”, với nhiều nội dung, như: hằng năm, vào dịp mồng 10 tháng 3 Âm lịch tổ chức trang trí Từ đường kỷ niệm, tưởng nhớ “Quốc tổ Hùng Vương, tri ân tổ tiên gia tộc”; Vận động con cháu thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới – đô thị văn minh” gắn với xây dựng Tộc văn hóa; có trên 85% hộ gia đình trong Tộc đang cư trú tại Hội An đạt “Gia đình văn hóa”. 100% hộ thực hiện tốt “Không rải vàng mã khi đưa tang”, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phân loại rác thải tại nguồn; chung tay xây dựng cảnh quan từ đường, khuôn viên nhà ở sáng – xanh – sạch – đẹp…

LÊ HIỀNKIM HẢI